Lääkealan erityispätevyysvaatimukset

Lääkealan erityispätevyysohjelman tämän hetkinen rakenne, sisältö ja vaatimukset on kuvattu Suomen Lääkäriliiton sivuilla seuraavassa linkissä:

https://www.laakariliitto.fi/koulutus/erityispatevyydet/laakeala/

Erityispätevyysohjelman yhteyshenkilö:

Päivi Ruokoniemi, 029 522 3442, etunimi.sukunimi@fimea.fi